เกี่ยวกับเรา

” โรงน้ำตาลบางใหญ่ ” เปิดดำเนินกิจการมาเป็นเวลายาวนานกว่า 2 ทศวรรษแล้ว ซึ่งตลอดระยะเวลาของการเปิดดำเนินกิจการนั้น ได้รับการยอมรับจากสังคมต่างมากมาย อาทิ ห้างร้าน บริษัททั้งในและต่างประเทศ “ โรงน้ำตาลบางใหญ่ “ ยอมรับในคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าที่เราผลิตให้ จึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างดีเสมอมา

logo

ปัจจุบันนี้ “ โรงน้ำตาลบางใหญ่ ” บริหารงานโดยเจ้เป้า ผู้ซึ่งได้รับการสืบทอดกิจการ ” โรงน้ำตาลบางใหญ่ ” มายาวนานกว่า 10 ปี โดยได้รับการกล่าวขานภายใต้ชื่อ ” โรงน้ำตาลบางใหญ่ เจ้เป้า ”

” โรงน้ำตาลบางใหญ่ ” เรา รับผลิตน้ำตาลคุณภาพและมีมาตรฐาน ทั้งน้ำตาลปึก น้ำตาลฝา และน้ำตาลขวด ทุกรูปแบบและทุกผลิตภัณฑ์ ตามแต่ลูกค้าต้องการ