น้ำตาลฝา

003

“น้ำตาลฝา”ของเรา มีขั้นตอนการผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ลูกค้าสามารถสั่งรูปแบบว่าต้องการขนาดฝา เล็ก กลาง ใหญ่  (ขึ้นอยู่กับขนาดของแม่แบบด้วย)