น้ำตาลปึก

002

“น้ำตาลปึก”ของเรา มีขั้นตอนการผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ลูกค้าสามารถสั่งรูปแบบว่าต้องการปึกขนาดน้ำหนักเท่าไหร่ เช่น ปึกว่า 0.5 ก.ก.  (ขึ้นอยู่กับขนาดของแม่แบบด้วย)