น้ำตาลขวด

001

 

“น้ำตาลขวด”ของเรา มีขั้นตอนการผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ลูกค้าสามารถสั่งรูปแบบว่าต้องการขนาดขวดแบบใด น้ำหนักเท่าไหร่ (ขึ้นอยู่กับการตกลงกัน)